Παρουσίαση Παραρτήματος

Η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1963 από πρωτοπόρους ''Έλληνες επιστήμονες, με σκοπό να προαγάγει τη διδασκαλία και τη χρήση της μεθοδολογίας της Επιχειρησιακής ''Έρευνας προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. To 1984 μία ομάδα μελών της ΕΕΕΕ, προερχομένων κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο, ανέλαβε την   πρωτοβουλία να προωθήσει στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας τις δραστηριότητες της Εταιρείας, δημιουργώντας τελικά το Παράρτημα Θεσσαλονίκης, που αργότερα μετονομάστηκε σε Παράρτημα Μακεδονίας Θράκης. Οι δραστηριότητες του Παραρτήματος περιλαμβάνουν την οργάνωση πέντε Βαλκανικών Συνεδρίων Επιχειρησιακής Έρευνας, τη διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης, τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων ακαδημαϊκού κυρίως χαρακτήρα, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Τα μέλη της ΕΕΕΕ σήμερα φτάνουν τα 700.   Από αυτά τα 150 περίπου ανήκουν στο Παράρτημα. Τα μέλη είναι κυρίως Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Μαθηματικοί με μεταπτυχιακές σπουδές στην   Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά και στελέχη επιχειρήσεων. Δεκτοί ως μέλη γίνονται και σπουδαστές Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Η αίτηση για εγγραφή νέου μέλους βρίσκεται εδώ.

© Copyright 2010 Designed by Ploskas Nikolaos & Glavelis Themistoklis